Psychology At Work

 

MAKING PEOPLE

SUCCESSFUL

EVERY DAY

Integriteitsonderzoek


Bij dit onderzoek gaat het om het onderzoek van het functioneren van een individu binnen de setting van de organisatie waarin hij werkzaam is en of naar het functioneren en de onderlinge verhoudingen binnen een (management)team.

Aanleiding tot een dergelijk onderzoek is over het algemeen een vastgelopen werksituatie, waarbinnen het vertrouwen ernstig onder druk staat of is opgezegd. Het onderzoek bestaat uit een inventarisatie van de situatie naar aanleiding van stukken en gesprekken met de verschillende stakeholders. In deze gesprekken wordt nagegaan waar de pijn precies zit en of er (en zo ja,  welke?)  mogelijkheden zijn om het vertrouwen te herstellen.

• Bestuurder / managementteam in opdracht van de Raad van Toezicht

• Afdelingshoofd / wethouders / afdelingshoofd in opdacht van Gemeente