Psychology At Work

Meesterschap

Je vak beheersen op het niveau van een meester, wat betekent dat?
Allereerst dat je de kennis en vaardigheden die horen bij de normale uitoefening van je vak beheerst. Daarnaast speelt de context een grote rol. Waar die context een gegeven, een constante is, is bovenstaande voldoende.

Waar die context onderhevig is aan veranderingen en een toenemende complexiteit, is het van belang dat je naast de beheersing van de benodigde kennis en vaardigheden ook de context beheerst en mee kan bewegen met de veranderingen die daarin optreden.
Waar in de loop van het industriële tijdperk de arbeidsdeling is toegenomen, waardoor er duidelijk omschreven vakgebieden zijn ontstaan, is de context lange tijd een ogenschijnlijke constante geweest. Met de komst van het informatietijdperk, ontwikkelingen in de technologie, internet en globalisering is de context aan scherpe veranderingen onderhevig en worden grenzen, niet alleen letterlijk tussen landen, maar ook in figuurlijke zin tussen vakgebieden, vager. Hebben ontwikkelingen in het ene (vak)gebied ook impact op andere (vak)gebieden. De constante van de context is niet langer houdbaar; verandering is een gegeven, evenals de noodzaak een veranderende context te ‘beheersen’ door kennis te delen en samen te werken.

Beheersing van de context is een illusie in de zin dat die constant of vrij van externe invloeden gehouden kan worden. Beheersing van de context is alleen mogelijk door erin mee te bewegen, zoals het mogelijk is in water te verblijven door te drijven of de zwemkunst te beheersen. Wanneer je in de huidige tijd je vak beheerst als een meester, kun je niet allen drijven, maar zeker ook zwemmen, ga je niet alleen mee met de stroming, maar kun je spelen met de stroming om daar te komen waar je wezen wilt; ‘master of your own destiny’.