Psychology At Work

 

MAKING PEOPLE

SUCCESSFUL

EVERY DAY

Mastership Development

Mastership development, het ontwikkelen van meesterschap, is wat nodig is om in de huidige tijd te functioneren, zowel waar het medewerkers als groepen medewerkers of hele organisaties betreft. Meesterschap in de ambachtelijke zin, je vak beheersen op het niveau van een meester, maar ook in de overdrachtelijke zin; ‘man is master of his own destiny’.

Coaching binnen Psychology at Work is er altijd op gericht dit meesterschap te ontwikkelen. Bij coaching gaat het om het begeleiden van veranderprocessen naar aanleiding van een concrete vraag rondom functioneren. In een eerste gesprek wordt de in de praktijk vaak diffuse vraag verhelderd en geconcretiseerd. Vervolgens wordt een in diepgang en tijd passend coachingsaanbod gedaan in een offerte, die vervolgens gedurende het coachingsproces dient als toetssteen.

Individuele coaching

Coaching voor managementteam en directie
Organisatie of cultuur coaching
Coaching bij opvolging en bedrijfsoverdracht

Waar verandering aan de orde van de dag is, de wereld steeds complexer wordt, de keuzemogelijkheden vrijwel ongelimiteerd raken, onvoorspelbaarheid toeneemt, wordt het steeds belangrijker als individu en organisatie mee te bewegen met de ontwikkelingen die gaande zijn en kansen en mogelijkheden aan te grijpen waar die zich voordoen, zonder daardoor overspoeld te raken, het overzicht te verliezen of de belangrijkste doelen uit het oog te verliezen.

Belangrijk in deze is dat de organisatiedoelen en de individuele doelen helder en verenigbaar zijn. Waar dit niet het geval is, wordt het functioneren suboptimaal, iets wat noch de individuele werknemer, noch de organisatie zich kan veroorloven. Tevens is belangrijk dat zowel organisatie als werknemer vanuit hun kern opereren, vanuit het wezenlijke in zichzelf waarmee zij onderscheid kunnen maken. Wanneer niet vanuit de kern geopereerd wordt, wordt het functioneren eveneens suboptimaal, en bereikt  het hooguit een gemiddeld niveau, hetgeen niet voldoende is om te kunnen concurreren in de huidige tijd.

 

Meesterschap

Je vak beheersen op het niveau van een meester, wat betekent dat?
Allereerst dat je de kennis en vaardigheden die horen bij de normale uitoefening van je vak beheerst. Daarnaast speelt de context een grote rol. Waar die context een gegeven, een constante is, is bovenstaande voldoende.

 

Master of your own destiny

Meester over je eigen bestemming, wat betekent dat?
Om te beginnen dat je aan het roer staat van het schip van je leven en zelf bepaalt waar dat schip naar toe vaart, welke route het kiest, hoe snel het vaart, met welke bemanningsleden, waar het om gaat aan boord van het schip.

 

De managementparadox

'Organisaties zijn erop gericht zaken te laten gebeuren, maar werken zo gecontroleerd dat zaken niet gebeuren’

De toenemende kennis, complexiteit en transparantie maken dat er steeds meer inspanningen gepleegd worden om zaken gecontroleerd te laten verlopen, volgens veiligheidsvoorschriften, voorgeschreven procedures, regelgeving en systemen.