Psychology At Work

Coaching voor managementteams en directie


De aanleiding tot het coachen van een managementteam of directie is over het algemeen het verbeteren van de onderlinge verhoudingen, het samenspel, zodanig dat het team beter in staat is de opdrachten die er vanuit de organisatie en het krachtenveld waarbinnen de organisatie zich bevindt liggen, te vervullen. Hierbij zijn het helder krijgen van de onderlinge verhoudingen als mens en het verhelderen van visie en missie alsmede het positioneren van de organisatie binnen het krachtenveld waarin de organisatie opereert van belang. Afhankelijk van de concrete situatie kan de nadruk  liggen op de onderlinge verhoudingen of juist op de aspecten visie, missie en positionering waardoor de organisatie krachtiger en beter toegerust noodzakelijke interne of externe veranderingen aan kan gaan.

•    Bedrijfsleven
•    Zorg
•    Onderwijs
•    Maatschappelijke dienstverlening

«terug