Psychology At Work

Master of your own destiny

Meester over je eigen bestemming, wat betekent dat?
Om te beginnen dat je aan het roer staat van het schip van je leven en zelf bepaalt waar dat schip naar toe vaart, welke route het kiest, hoe snel het vaart, met welke bemanningsleden, waar het om gaat aan boord van het schip.

Naast belangrijke keuzes in je privé leven, wel of geen partner, welke partner, wel of geen kinderen, zijn de keuzes voor beroep en werk zeer bepalend voor je gevoel uiteindelijk dichter bij je bestemming te komen of daar juist verder van af te geraken.

Toch zijn dit keuzes die vaak maar ten dele bewust worden gemaakt, in lijn met je ‘bestemming’. Wat precies je bestemming is, is moeilijk grijpbaar. Vaak kom je er in de loop der tijd achter er niet dichter bij te komen, ga je in een andere richting, ingegeven door toevallige of bewuste keuzes, gedreven om hetgeen je doet goed of beter te doen, zonder je nog echt af te vragen of hetgeen je doet wel hetgeen is dat je echt zou willen of moeten doen om dichter bij je bestemming te komen. Om je leven en werk die waarde te geven die je het wilt en kunt geven. Dit kan leiden tot onbestemde gevoelens van onvrede in een overigens gelukkig leven en in werk dat je in principe goed beheerst of tot grote gevoelens van onvrede, disfunctioneren, ontslag  en/of ziekte, met alle varianten daartussenin. Je zou kunnen zeggen dat het leven je op een bepaald moment tot de orde roept, zodat je min of meer gedwongen wordt erbij stil te staan waar het ook alweer allemaal om begonnen was. Op dat moment ervaar je in ieder geval duidelijk dat je niet op je bestemming bent en er al helemaal geen meester over bent.

Je bestemming is uiteindelijk dicht bij je zelf, bij je kern, met alle talenten en intrinsieke motivatoren of drijfveren die daarbij horen. De kunst in dit leven is die plek te zoeken waar ‘de wereld’ behoefte heeft aan jouw talenten, zodat die optimaal tot hun recht komen, waar je als het ware niet hoeft te werken, maar werking hebt. Werken kost dan geen energie, maar geeft energie, om te beginnen aan jezelf, maar ook aan je omgeving en aan ‘de wereld’, in hetgeen je tot stand of in beweging brengt.

Door je bestemming te definiëren als ‘een plek’ wordt de suggestie gewekt dat er slechts één plek zou zijn en dat die statisch is. Dat klopt niet; net zomin als dat je kern, met alle talenten en intrinsieke drijfveren en motivatoren die daarbij horen statisch zou zijn, vaststaand, onveranderbaar en niet te ontwikkelen.

Waar je bestemming dicht bij je kern ligt, is het wel mogelijk daarop te sturen, door voor die zaken te kiezen die je het gevoel geven dat je er op dat moment bent. Dit betekent dat je gevoel een belangrijke leidraad is in deze. Een eerste voorwaarde om ‘master of your own destiny’ te worden is dan ook dat je in contact staat met je gevoel en dat je als mens helemaal tegenwoordig bent in het moment, dat geeft beinvloedingsruimte.