Psychology At Work


Assessment

1. Kan deze sollicitant deze vacature binnen onze organisatie vervullen? »»»
2. Past deze functie bij mij? »»»

3. Welk beroep past bij mij? »»»

Vragen die opkomen op loopbaankruispunten, bij selectie of beroepskeuze. Het is dan belangrijk vast te stellen of een gekozen richting past bij de persoonlijkheid, capaciteiten en de persoonlijke ontwikkelingsrichting. Een assessment bij Psychology at Work is hiervoor de aangewezen manier. Niet alleen voor de organisatie, maar ook voor het individu, omdat het ontwikkelingsperspectief centraal staat en het assessment ongeacht de uitkomst als een verrijking wordt ervaren.

Rapportage
De rapportage van het assessment wordt schriftelijk vastgelegd op een overzichtelijke wijze die aansluit op de specifieke vraagstelling en een helder beeld geeft van intellectuele capaciteiten, persoonlijkheid, sociale omgang, werkstijl en ontwikkelingspotentieel van betrokkene. Conform de NIP-code heeft een kandidaat recht op inzage en blokkering van de rapportage.

Psychologisch onderzoek